Polityka Prywatności

Administratorem Twoich danych jest Kancelaria Prawna Dawid Kaiser z siedzibą przy ul. Woźna 9c/2 61-777 Poznań, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 7772341207, REGON: 300898670. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: poznan@szybkaupadlosc.pl

Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Woźna 9c/2 61-777 Poznań.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,

– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,

– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,

– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,

– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze ul. Woźna 9c/2 61-777 Poznań  lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: poznan@szybkaupadlosc.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Kancelaria Prawna Dawid Kaiser w ramach zawieranych z Tobą umów.

Jesteśmy wsparciem w tym trudnym dla Ciebie czasie. Dzięki nam, proces ogłoszenia upadłości nie tylko nie będzie zawiły, ale też i znacznie krótszy w czasie.

Zadzwoń

+48 503 482 384
+48 690 515 236
+48 61 223 13 82

Wyślij do nas maila

poznan@szybkaupadlosc.pl

Lokalizacja

Woj. Wielkopolskie

Realizacja: Marketing Inaczej
Szybka Upadłość © 2021. Polityka Prywatności. Wszelkie prawa zastrzeżone.
szybkaupadlosc.pl